Privatlivspolitik

1. Privatlivspolitik 

1.1. Hos Dansk Skolefoto  Lægger Vi Stor Vægt På, At Vores Kunder Er Trygge Ved At Være Kunde Hos Os. 1.2. Derfor Behandler Vi Personoplysninger I Overensstemmelse Med Persondataforordningen. 

2. Dataansvarlig Og Kontaktoplysninger 

2.1. Dansk Skolefoto Er Dataansvarlig I Relation Til Personoplysninger, Der Behandles Som Angivet Nedenfor. 

2.2. Dansk Skolefoto CVR Nr. 44744716, Kan Kontaktes Pr Mail Info@Danskskolefoto.Dk Eller Pr. Brev Industrivej 21, 4000 Roskilde.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1. Vi behandler følgende personoplysninger: Navn, Adresse, postnr./by, e-mailadresse, telefonnummer, klasse- og skolebetegnelse. Ovenstående behandling af personoplysninger er nødvendig for at indgå aftale med os og for at opretholde kundeforhold med os. Hvis vi ikke får disse personoplysninger, kan vi ikke registrere dig som kunde og ordren vil ikke kunne gennemføres. 3.2 Derudover behandler vi personoplysninger i form af billeder.

4. FORMÅLENE, BEHANDLINGEN OG RETSGRUNDLAGET HERFOR

4.1. Vi behandler nedenstående personoplysningerne til følgende formål og de følgende behandlingsgrundlag derfor:

handelsbetingelser-punkt-5
5. TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE

5.1. Hvis du har givet samtykke, kan dette trækkes tilbage på ethvert tidspunkt. 5.2 Tilbagetrækning af samtykket gælder ikke for allerede trykt materiale.

6. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGERNE

6.1. I forbindelse med fremsendelse af billeder til dig modtager transportfirmaer oplysninger om dit navn og adresse. 6.2 Til brug for redigering af billederne kan vi overlade billederne til eksterne databehandlere. 6.3 Der sker videregivelse af gruppe- og portrætbilleder til skolens interne formål. Dette sker på baggrund af dit samtykke.

7. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGERNE TIL TREDJELANDE

7.1. Vi overfører ikke personoplysninger til et tredjeland.

8. TIDSPERIODE FOR OPBEVARING AF OPLYSNINGERNE

8.1. Personoplysningerne gemmes så længe, at det er nødvendigt for at administrere aftalen og kundeforholdet eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven. Dette indebærer, at personoplysningerne gemmes i fem år til udløbet af det år, hvor kundeforholdet er ophørt. 8.2 I relation til billederne af eleverne, så gemmes de som udgangspunkt til, at eleverne er gået ud af henholdsvis børnehave, 9/10. klasse og 3. g. Vi har dermed fast praksis for den løbende sletning af billederne, men giver både forældrene og eleverne en mulighed for at nå at bestille en kopi af alle de skolebilleder, der er taget gennem årene. 8.3 I relation til billeder af de ansatte vil der én gang årligt blive foretaget en ajourføring af, om der fortsat gemmes billeder af ansatte, der ikke længere er ansat i de pågældende institutioner. 

9. DINE RETTIGHEDER

9.1 Som kunde hos os har du iht. persondatalovgivningen ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling. Derudover har du ret til at dataportabilitet, såfremt betingelserne i persondataforordningen er opfyldte. 9.2. Samtykke til at behandle personoplysninger kan på ethvert tidspunkt trækkes tilbage. En tilbagetrækning af samtykke har ingen betydning for lovligheden af vores behandling af personoplysningerne forinden tilbagetrækningen. Tilbagetrækning af samtykke gælder ikke allerede trykt materiale. 9.3 Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os på ovenstående informationer, se afsnit 2. 9.4. Du kan ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, der behandler klager over persondataforordningen. Datatilsynet kan kontaktes på adressen Borgergade 28, 5., 1300 Kbh. K, tlf. 33193200, mail: dt@datatilsynet.dk

10. BESVARELSE AF JURIDISKE HENVENDELSER OG FOREBYGGELSE AF SKADE 

10.1 Vi kan tilgå, bevare og dele dine personoplysninger til besvarelsen af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelser, indstævninger eller lignende), eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning. 

11. ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

11.1 Hvis vi foretager ændringer i denne privatlivspolitik, giver vi dig meddelelse herom her: [indsæt link til det sted på Hjemmesiden, hvor denne privatlivspolitik ligger og meddelelser om ændringer gives]. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Kontakt os på:
+45 44 37 37 37
info@danskskolefoto.dk

Telefontider: Mandag til torsdag: 10-12 og 13-15, Fredag 10-13

Dansk Skolefoto - Industrivej 21 2.sal - 4000 Roskilde - Privatlivspolitik - Handelsbetingelser